Huna i nekoliko ostalih religija

DREVNI sistem Huna bio je u potpunosti poznat u Egiptu za vrijeme izgradnje Velike Piramide. Ovo nam daje otprilike datum od 2.600 godina prije Krista. Možda čak postoji porijeklo Hune i na Atlantidi koja tako seže do 50.000 godine prije Krista. Nakon izgradnje Velike Piramide, koja je nazvana “Svjetlost”, prema oralnoj predaji Kahuna Berbera, tajno znanje ili kako su još to zvali i “Svjetlost” nestalo je s plemenima koja su ga znali i koji su se raselili najviše na Pacifiku ili, u slučaju jednog plemena, u sjevernu Afriku.

U Egiptu, nauka Hune, je čuvana u tajnosti, a jezik (kasnije polinezijski) nikada nije sveden ni na jedan oblik pisma. Ovaj jezik nosi dokaze da je bio onaj s kojim se formiralo nekoliko elemenata Huna. Manji zajednički korjeni riječi su ujedinjeni kako bi se dobile duže riječi, gdje svaki od korijena opisuje neku osobinu stvari koja je imenovana (ili su neka duga i komplicirana značenja prezentirana kraćim rječnim simbolima koji su korišteni kao djelovi dužih termina). Prema tome je očito da ljudi, koji govore jezik, koji sada zovemo polinezijskim jezikom, su zadržali znanje Huna.

U suprotnome, riječi bi bile umjetne, a njihova korijenska struktura ne bi bila izvor značenja riječi. Plemena koja su živjela u i oko Egipta migrirala su i u svojoj migraciji su dodirivala Indiju i ostale zemlje, gdje su ostavljala dijelove Hune koje još uvijek možemo identificirati u mnogim regijama.

U Indiji postoji velika sličnost između ideje prana energije i tri naboja životne snage koju koristi tri JA. Možda je razdioba prane u četrdeset slobodnih vrsta (za okus, vid, sluh, itd) došla kasnije kada je praktično korištenje Huna zaboravljeno (ako je ikada i bilo u potpunosti poznato). Isto se može reći i za ideje koje se odnose na tri eterična tijela u kojima prebivaju tri ljudska JA. U modernoj Teozofiji, koja se temelji na nekoliko religijskih sistema Indije, nailazimo na tri eterična tijela koja su proširena na sedam, neki od kojih u sebi imaju elemente koji se odnose na emocije, um ili su astralni omotači. Ideja o misaonim formama je dobro sačuvana, iako nije poznata baš u toliko detalja kao u Hunama, te je bila prepoznata u obliku stare tajne. Bhagavad Gita raspravlja o našoj Aumakua i o dva niža oblika na koje gleda kao na jednu jedinku. Trojstvo je poznato i prije, ali se pripisivalo samo bogovima.

Učenja o reinkarnaciji i karmi, kao i ideje o prani i eteričnim tijelima zadržale su neke od originalnih značenja. U Hunama je evolucija kroz niz reinkarnacija bila dio općenitog sistema, ali je teorija načinjena kako bi pristajala promjenama koje su nastale tijekom napredovanja iz jednog nivoa u drugi. Očito je da se ne radi o istom čovjeku koji se inkarnira nakon napretka u kojem su Uhane i Aumakua izašle, ostavljajući Unihipili da preuzme mjesto Uhane u sljedećoj inkarnaciji i da se novi Unihipili iz životinjskog nivoa poveže sa čovjekom. U nekim inkarnacijama uzrok “grijeha” nije prisutan u Hunama.

Učenje o karmi vrijedi u Huni, ali se samo odnosi na zakon uzroka i posljedica, pošto djeluje pod slobodnom voljom u jednoj inkarnaciji. Nakon smrti čovjek putuje iz svijeta ili “čistilišta” u kojem kao da je živio u snu, gdje ga je ono što je imao na savjesti progonilo sve dok se nije u nekoj mjeri iskupio. Kako se sjećanja ne prenose iz inkarnacije u inkarnaciju, a kako se još do sada nije otkrio mehanizam za prenošenje rezultata prošlih grijeha ili dobrih djela preko, čini se kakva god karma bila, ona je u rukama Aumakua. Možda Aumakua vidi da smo mi kažnjeni za boli koje smo nanijeli drugima u prošlim inkarnacijama, ali ideja o karmi bi trebala biti napravljena da se odnosi pojedinačno na tri dijela čovjekovog bića, baš kao i ideja o reinkarnaciji. Također je očito da je ideja pravednosti u životinjskom svijetu (kojemu pripadaju fizičko tijelo i Unihipili), drugačija od zakona pravednosti koji je u suglasnosti sa induktivnim razumskim moćima Uhane. Pravednost na nivou Aumakua je vjerojatno opet drugačija. Kako bilo, Huna ne prepoznaje niti jedan karmički zakon koji kaže da čovjek mora biti primoran patiti od bolesti, nesreće ili društvenih zavrzlama kako bi se iskupio za karmu iz prošlog života.

U Teozofiji fokusiralo se dosta na učitelje. Pod Hunom, učitelj je onaj koji je uspio kontaktirati Aumakua i dobiti pomoć za “natprirodna” iscjeljenja. Na nesreću, ne možemo puno naučiti o ovim visoko razvijenim ljudima i njihovim aktivnostima. Međutim, ljudi se mogu razviti, mogu upoznati Aumakua i mogu diplomirati na više nivoe po već ustaljenom redu, ali i dalje ne moraju imati potpuno i detaljno znanje Hune. U svim rasama imali smo svece koji su došli do uzvišenog stanja kroz duboko unutarnje saznanje velike istine. Više ih se uzvisilo na ovaj način nego kroz ono što bi mogli nazvati znanstvenim razumijevanjem samog sebe i svojih elemenata.

U KRŠĆANSTVU možemo naći mnogo dijelova učenja Huna. Neke stvari su vrlo loše opterećene dogmama ili su u potpunosti promijenjene, druge su za čudo vrlo dobro očuvane. U početku ranih crkvi, usvojeni su mnogi rituali i obredi, a da u Novom Zavjetu nije dobro objašnjeno kako smo do njih došli, međutim oni su pripadali Huni.

Kako je vrijeme prolazilo crkveni rituali (Rimokatolički, Grčki i od crkvi koje su izašle iz njih), počeli su se koristiti sa vrlo malo razumijevanja njihove originalne namjene. Naredba našeg Gospodina da idemo u svijet, da liječimo i pomažemo, nije se mogla u potpunosti poslušati. Mehanizmi liječenja su polako izgubljeni sve dok nisu ostale samo njihove blijede forme.

Nakon Srednjeg vijeka bilo je mnogo onih koji su osjetili ovaj nedostatak u Crkvi i koji su se pokušali vratiti na ranija učenja i to novim proučavanjem Biblije. Protesti protiv svećenika i rituala povećali su se i nastale su Protestantske crkve. U njima su svećeni bili odbačeni i članovi su pokušali pronaći boga sami, kroz Isusa kao Sina Božjeg. Trend je vraćen natrag na jednostavnost. Međutim bilo je vrlo malo iscjeljenja.

U modernim vremenima znanost psihologije počela je dobivati oblike vrlo brzo nakon otkrića hipnoze. Quimby, iz Nove Engleske i vrlo brzo nakon njega, gđa. Eddy prepoznali su i pokušali ovo iskoristiti za liječenje “Mudrosti” i “Moći”, što je bilo prepoznavanje Aumakua i njene snage. Elementi iz indijskog izvora vjerojatno su dali ideju o “zadržavanju misli” i poricanje neželjenih situacija je korišteno sa čak boljim rezultatima nego što se očekivalo. U “Novoj misli” se koriste iste metode, ali sa manjim naglaskom na Kršćanstvo kod stvaranja novih učenja i dogmi.

Za kršćane nije teško razumjeti Hunu. Isusova učenja imaju puno sličnosti sa starim naukama. Isus je pokazao da je bio u mogućnosti svojevoljno kontaktirati Oca i u objašnjavanju čudesa, istaknuo je činjenicu da je kroz Oca jedino bilo moguće ostvariti navedeno. Kahune su vjerovale da je trenutno iscjeljenje jedino bilo moguće kroz Aumakua, koja je njima bila Aumakua ili “Stariji, pouzdan roditelj”. Kao Krist, Isus se često smatra univerzalnim po prirodi. Kahune su vjerovale da su svi Viši JA vrlo blisko povezani, te da se mogu spojiti kao jedna jedinka u zajedničku svijesti, koja tako preuzima univerzalni aspekt, a da istovremeno ostanu individualne.

Isus je blisko identificiran sa Ocem, jer je njegov dio, ili Sin. Otac je radio kroz njega i činilo se da je u njemu. Ovaj osjećaj da je Aumakua u pojedincu je objašnjen u Huni kao osjećaj koji dolazi do izražaja kada se ostvari kontakt s njom, kroz mehanizam povezivanja niti ili užeta tzv. materijala. Misaone forme budućih događaja nam dolaze od Aumakua kroz ovu nit i stavljaju se u fokus svijesti, Uhane, “unutar” nas. Mi nemamo osjećaj da naši predosjećaji ili snovi koji nas opominju dolaze izvana, već iz našeg fizičkog tijela na neki misteriozan način. (Međutim može se dogoditi, iako rijetko, da Aumakua uđe u fizičko tijelo u svom tzv. Tijelu).

Isus je pričao o ljubavi i sreći Gospodina. Sljedbenici mnogih vjera osjetili su iznenadnu emotivnu poplavu ljubavi, sreće i predanosti koji dolaze blagosloviti sljedbenika. Kahnue se znale o ovome. To je reakcija Unihipili-ja kada je u mogućnosti kontaktirati Aumakua. Mi, koji smo Uhane, nemamo mogućnosti potaknuti emocije. Ovo je dio načina djelovanja koji je svojstven samo Unihipili-ju. Ali možemo dijeliti emocije koje stvara ili osjeća Unihipili. Sretni emotivni uspon, baš kao osjećaj električnih trnaca, je uobičajen pokazatelj da smo u kontaktu sa Aumakua. Ovo je naš najbolji pokazatelj i dokaz istinitosti o Aumakua (ili “Tješitelju” Kršćanstva). Aumauka je isto tako dvojnik Svetom Duhu u Kršćanstvu.

U Indiji je poznato postizanje duhovnog stanja pod nazivom “samadi”. To je isti osjećaj sreće, ljubavi i predanosti. Ali kontakt ove prirode se ne postiže jedino kroz vjeru. Telepatski i drugi eksperimenti, koji su uključivali rad sa duhovnim sposobnostima, često su zabilježile ovakve kontakte. On je nepredvidljiv u dolasku, ali ga se ne može zamijeniti kada dođe.

U knjizi Ipon Sinclair-a, Mentalni Radio (eng. Mental Radio) citirana je njegova žena kako opisuje svoje metode korištenja telepatije. Ona govori o Svijesti i Podsvijesti, ali poznaje i drugi oblik svjesnosti kojega naziva “Duboki Um”. Ona govori kako pronalazi mutnu, često fragmentiranu telepatsku sliku od Podsvijesti (naš Unihipili). Ponekada duboki um kao da joj daje odgovore na njena pitanja i ti su odgovori nepogrešivi, bistri i uvjerljivi. Sa ovim odgovorima dolazi jaki osjećaj “veselja” i u opisivanju ovog tipa iskustva ona nedvojbeno pokazuje da je često dodirnula Aumakua.

Tijekom iscjeljenja Isus je povremeno koristio fizički stimulans koji je pratio riječi i zapovijedi koje su bez ikakvog pogovora ostavile snažan sugestivni utisak. Sjetite se slijepih očiju prekrivenih blatom koje je napravljeno od zemlje i pljuvačke. Ovo je slično kao što Kahune koriste fizičke stimulanse kako bi pratili pojačanu sugestiju.

Isus je ponekada opraštao grijehe onima koje će iscijeliti, ali ne uvijek (pogledajte slučaj slijepog čovjeka). Kahune su naređivale svojim pacijentima da se iskupe za boli koje su nanijeli drugima, a zatim su koristili neki fizički stimulans kako bi pomogli sugestiji u čišćenju fiksacija krivice. Tako da se Unihipili pacijenta može vratiti u stanje u kojem ga može iscijeliti Aumakua. Ovo stanje je ono u kojem je “put” kontakta sa Aumakua neblokiran. To je stanje u kojem se pojedinac osjeća pročišćenim od krivice. To je stanje koje je neophodno za povratak vjere, bez koje niti jedno iscjeljenje nije moguće.

Koncept “spasenja” nije jasan mehanizam u Huni. Vjerovalo se da ljudi mogu uz mnogo pomoći biti spašeni, bez mnogo teturanja uokolo, ako im se kaže da ima Aumakua koju se može dodirnuti i zamoliti za pomoć. Ovo vjerovanje je prošireno u Indiji gdje je postalo spasenje koje se dostiže prekidanjem lanaca reinkarnacija. Stisak karme se lomi ukoliko se svi grijesi iscrpe kroz trpljenje.

U Kršćanstvu nailazimo samo na nejasne tragove učenja o reinkarnaciji. Karma se pronalazi samo u primjeni zakona o okajavanju grijeha iz dana u dan. Židovi su se nadali Spasitelju koji će iskupiti cijelu rasu iz ropstva. Iskupljenje u Kršćanstvu je od nakupljenog grijeha, slično ideji karme.

Isusa, kao Krista, možemo dobro razumjeti u terminima Hune. U Huni se ne možemo moliti direktno Bićima koja su iznad Aumakua. Moramo tražiti Aumakua da upotrijebi svoju superiornu moć uma za nas, te da pošalje bilo kakvu molitvu ili slavu Bogu ili Višim Bićima. Kršćani isto tako usmjeravaju svoje molitve Bogu preko Isusa Krista.

Isus je rekao da će on moliti Oca za svoje sljedbenike i u ovom aspektu on je stajao kao Krist ili Aumakua, ako ćemo promatrati to kroz Tajnu Nauku. U starim religijama, čak i kada se uklone iscjeljenja ostalo je nešto toliko mistično i duboko da, čak i kada to pojmimo kroz maglu, smo pometeni valovima nostalgije u želji da se vratimo nekoj većoj istinitosti svog bistva.

Novo doba je zamišljeno kao ono u kojoj će izgubljene stvari ponovno biti naučene i korištene. U njemu ćemo možda doći brže natrag onim gotovo izgubljenim iskustvima, uspostaviti kontakt sa Aumakua i kroz nju sa Ultimativnim Bogom.

Izvor: http://www.nlpcentar.hr/huna/
Max Freedom Long
www.squidoo.com/huna
http://www.freedomtek.org/huna/huna.php

 

–> Huna u Zagrebu <–

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s