Kako se dobiva pomoć od Aumakua

U duhovnim znanostima, koje su sve gotovo nove i nepotpune, ne nailazimo na Aumakua ili na njen napon životne snage. Shodno tome, nije niti postojao trud kako bi se pronašao način kontaktiranja s njom ili zadobivanja njene pomoći.

Međutim, u religijama su ostali ostaci mehanizma molitve. Kada se vraćamo na Hunu trebamo se okrenuti molitvi kako bi dobili objašnjenje koje funkcionira. Ovo je sama srž osnovnog sistema i upravo sa mehanizmom molitve rade eksperimentalne skupine koje žele naučiti Hunu. Aumakua ne počiva u fizičkom tijelu, već izvan njega. Još točno ne znamo gdje. Međutim, kada ju molimo za pomoć morali bi moći ostvariti kontakt s njom i dobiti mogućnost da nam se molitva uzme u obzir. Upravo iz ovog razloga je naše prvo pitanje: “Kako naša svijest i podsvijest mogu komunicirati sa Aumakua?”

Svaka komunikacija između osjećajnih bića mora ići kroz misli, riječi koje predstavljaju misli ili kroz misaone simbole kao što je pisanje. Telepatija je direktna izmjena misli i ovo je metoda koja se koristi u molitvama. Sve ima svoje eterično tijelo, čak i misli.

Razmišljanje se izvodi korištenjem životne snage koja radi samo kroz materiju (tvar) koja može biti gusta ili eterična. Svaka misao, koju stvara bilo Unihipili ili Uhane, ili ovo dvoje zajedno, se upisuje u mikroskopski dio eteričnog tijela Unihipili-ja. OVO JE TADA MISAONI OBLIK.

Naše misli dolaze u nakupinama koji stvaraju grupe misaonih formi. Svaka nakupina je povezana sa idućom uz pomoć tanke, nevidljive niti istog eteričnog sastava. Kada završimo sa razmišljanjem, misao izlazi iz fokusa Uhane, uzima ju Unihipili i ona se pamti. Mjesto čuvanja ovih misli nije fizičko tkivo mozga, već eterično tijelo Unihipili-ja. Kada umremo Unihipili napušta tijelo u svom eteričnom tijelu i sa sobom nosi naša sjećanja jer su ona pohranjena u tom eteričnom tijelu i kao takva ne umiru sa tkivom mozga.

Kada se telepatska poruka odašilje, pošiljalac ne daje svoju misao i ne zaboravlja ju. Može se reći da on čuva otisnutu presliku za svoju memorijsku arhivu. Tijekom čitanja misli, čitaoc misli pregledava misli ili sjećanja druge osobe i vraća njihove duplikate jer bi inače osoba čije su se misli čitale izgubila sjećanje na “predmet” koji je pročitan.

Razlog zašto su telepatija i čitanje misli rijetki je zato što se one moraju raditi preko Unihipili-ja. Uhane može usmjeriti Unihipili na primanje ili slanje poruke, ali ne može to raditi sama. Tijekom hipnoze, hipnotizer tiho ostvaruje kontakt korištenjem riječi i postavlja misaonu formu u Unihipili subjekta kojega hipnotizira. Ovo može i ne mora biti primljeno i subjekt može i ne mora djelovati u skladu s time.

KOMUNIKACIJA SA AUMAKUA se prirodno uspostavlja tijekom sna. Znamo da tijekom spavanja često imamo snove o budućnosti. Ako se prisjetimo da jedino Aumakua može vidjeti budućnost, možemo zaključiti da tijekom sna postoji telepatska komunikacija s njom. Ili može postojati intiman kontak između eteričnog tijela Aumakua i eteričnog tijela našeg Unihipili-ja u kojem slučaju se naše pospremljene misli mogu pregledati na mjestu.

Tijekom ovog noćnog kontakta većina naših dnevnih misli se važe od strane Aumakua i koristi se u nekim tajnim mehanizmima kako bi se materijalizirao odgovarajući događaj ili situacija u budućnosti. Ukoliko nas je strah nečega, taj strah može postati dio naše budućnosti. Ukoliko često mijenjamo naše planove i želje, naša budućnost postaje zbrka mogućih situacija. Psiholozi moraju vjerovati da možda i više od 90% naših nezgoda i nesreća se može pronaći u našim mislima iz kojih su vjerojatno one izrasle. Ukoliko gradimo sliku naše budućnosti u svijetlim bojama i visokoj vjeri, moramo voditi računa da ne slomimo ovo krhko sjeme tako što ćemo dozvoliti obeshrabrujuće misli kojima ćemo sumnjati u efikasnost vježbe “zadržavanja misli”.

Naši cijeli životi su preodređeni našim mislima. Možemo reći da je svaka misao molitva jer će ju u jednom trenutku koristiti Aumakua kako bi odredila prirodu naše budućnosti koju će izgraditi. Ovo je teško poistovjetiti sa idejom boga koji voli ili Aumakua. Možemo očekivati da ljubav uzrokuje loše stvari izopćenicima i da se samo dobro koristi u stvaranju svijetle budućnosti. Međutim, iskustvo nas uči da jednako dobivamo i dobro i loše.

Kao slobodna bića mi mislimo i sadimo sjeme svoje budućnosti. Samo ako popravimo naše misli ili ako zamolimo Aumakua da izbriše sve loše i materijalizira novu i dobru seriju misli, tek tada možemo dobiti pomoć. Ukoliko bi bilo neophodno samo držati dobre misli kako bi ih Aumakua prihvatila i iz njih materijalizirala našu budućnost, imali bi vrlo lagani mehanizam za korištenje. Međutim postoje prepreke.

 PREPREKE U KOMUNIKACIJI su složene ideje ili fiksacije krivnje ili bezvrijednosti, grijeha, sumnje, straha itd. Unihipili se tvrdoglavo drži svih svojih misaonih navika. Misaone navike su djelomično rezultat postojećih velikih nakupina starih i snažnih misli koje su usidrene u pamćenje. U trenutku kada započnemo sa djelovanjem, mentalnim ili fizičkim, koji povlači za sobom te stare misaone navike, nailazimo na utvrđene ideje koje je teško razbiti i zamijeniti. Npr., za one koji su bili od malena odgajani u kršćanstvu često imaju komplekse koji su im usađeni od djetinjstva. Ti kompleksi su često vezani uz ideje grijeha i krivice.

Sjetite se da kada stvorimo misaonu formu molitve i kada pokušavamo komunicirati sa Aumakua da je potrebno POZVATI UNIHIPILI DA DODIRNE AUMAKUA I DA PRENESE MOLITVU. UKOLIKO UNIHIPILI IMA KOMPLEKS GRIJEHA – KRIVICE ZBOG BEZVRIJEDNOSTI ILI SUMNJE, ON MOLITVU NEĆE PRENIJETI. Ili će ju prenijeti, ali će ju uništiti, uključujući u nju misaone forme sumnje, straha i beskrajnih drugih stvari koje ju mogu onečistiti.

Imamo za zadatak očistiti Unihipili od bilo kakvih fiksacija. Kahune su ovaj proces nazivali “Čišćenje puta”. “Put” je put molitve od Unihipili-ja do Aumakua.

PRVI KORACI U PRIPREMI ZA KOMUNICIRANJE sa Aumakua je da se pročisti komunikacijski put. Nekoliko stvari treba uzeti u obzir u ovom trenutku. Prvo, moramo biti svjesni da čovjek ne može ogriješiti protiv Boga ili Aumakua. Mi nismo toliko veliki ili sposobni. Isto tako se cvijeće ili insekt ili životinja ne može ogriješiti protiv Viših Bića. JEDINI GRIJEH kojega prepoznaje Huna je NANOŠENJE OZLIJEDE DRUGIMA. I ovaj grijeh se ne može oprati (sve dok on nastavlja nanositi bol) bilo kojim sredstvima osim iskupljenjem. Moramo promijeniti ideju o moralu Aumakua kako idemo dalje. Naš moral je ispunjen dogmama koje moramo preispitati i staviti ih sa strane kao nevaljane. Zapovijed “ne čini drugima…” je dovoljna. To je zapovijed Kahuna, kršćana i budista. Ideja Karme u kojoj mi plaćamo u jednoj inkarnaciji za grijehe druge nije ispravna. Ovo se mora znatno promijeniti (baš kao i općenita ideja o reinkarnaciji) kako bi se uklopila u Hune.

UKOLIKO SMO POVRIJEDILI NEKOGA nepravedno ne postoji ništa čime bi mogli uvjeriti logičnu Uhane da nismo krivi, osim da se vratimo i popravimo ozljedu. Tek tada smo sigurni da smo prošli, ali u Unihipili-ju može ostati blagi ili jaki ostatak krivice ili bezvrijednosti. Oni se moraju ukloniti kako bi se otvorio put.

METODA HUNA ZA UKLANJANJE KOMPLEKSA ove prirode je ona koja je vjerojatni povezana sa osnovnom idejom žrtve u ranim danima. Unihipili je nelogičan. On može pamtiti i koristiti samo životinjski razum. On je tvrdoglav. Najbolje ga se može riješiti kompleksa krivice korištenjem fizičkih djelovanja ili stimulansa koje prati blaga sugestija ili autosugestija.

Kahune su vodile računa da su sve boli prema drugima uklonjene prije nego što prelaze na komplekse. Kako bi se riješio ovoga, pacijent je trebao postiti ili služiti drugima ili darovati druge sve dok ga nije zaboljelo. Ovo su bile žrtve. One su rađene sa mišlju ispravljanja grijeha propusta. Rimokatolička crkva koristi pokore na isti način.

Kršćanski rituali ispovijedi, pokore i krštenja za oproste ili čišćenje grijeha su sve duplikati drevnih običaja Kahuna. Kada bi svećenici koristili laganu sugestiju tijekom škropljenja svetom vodicom, voda bi djelovala kao fizički stimulans i pomogla bi ostaviti trag na Unihipili-ju da je očišćen od grijeha. Ostali fizički stimulansi su korišteni uz blage sugestije od strane Kahuna. Bilo što može djelovati ukoliko fizički impresivno i ukoliko sadrži sliku nečega kao što je čišćenje, pranje ili oslobođenje.

KORIŠTENJE FIZIČKIH STIMULANSA ili serije pokora koje djeluju kao serija stimulansa je velika pomoć kako bi sugestija počela djelovati na Unihipili. Korištenje sugestije od strane naših psihologa moglo bi uvelike unaprijediti liječenje, ukoliko bi se izumili takvi stimulansi da odgovaraju različitim slučajevima. Samo molitva u svrhu oprosta često nije dovoljna.

TEST ZA ČISTI PUT je test molitve. Unihipili je uvijek povezan sa svijesti Uhane i hrani sjećanja kako bi pomogao snabdjeti ideje i riječi s kojima se moli. Ukoliko tada, kada se molimo, imamo kompleks krivice u Unihipili-ju, naša “SVIJEST” ĆE NAS UZNEMIRAVATI. Bili bi kao zločesto dijete koje stoji ispred roditelja, pognute glave, potišteno i tiho. Ali ako je dijete bilo “dobro”, naročito ako je upravo završilo težak zadatak kako bi zadovoljilo roditelja, prilazi tom roditelju sretan u očekivanju pohvale i nagrade koju je zaslužilo. Isti je slučaj i sa čovjekom koji je postio i očistio Unihipili od grijeha. Otvoren je put nebeskom Ocu – Majki, Aumakua (i kroz njih Bogu ako je potrebno). Ukoliko imamo pravilnu molitvu – misao – formu bez sumnji i straha koje ju prožimaju, tada imamo otvoreni put komunikacije sa Aumakua i možemo ići naprijed u punoj vjeri i pouzdanju. Međutim, ukoliko, nismo naučili uspješno posegnuti i dotaknuti Aumakua, kako bi joj dali naše molitve, sve što možemo je “konstantno se moliti” bez da mijenjamo našu molitvu u nadi da će, kada Aumakua prihvati naše dnevne misli kako bi iz njih izgradila našu budućnost, uzeti i naše molitve koje Unihipili nije puno promijenio.

TELEGRAFSKA ŽICA KOJA SE KORISTI U TELEPATIJI I KOMUNIKACIJI SA Aumakua je iduća na listi stvari koje je potrebno razumjeti i koristiti ukoliko se žele dobiti trenutni odgovori na molitve.

Eterično tijelo od Unihipili-ja nije samo kalup svih tkiva u tijelu, skladište sjećanja, provodnik životne snage; već je i način povezivanja nas sa ostalim ljudima i stvarima. On je uporan i kada nešto vidimo on proširuje pogled i lijepi tanku nit nevidljive tvari na stvari koje smo vidjeli. Rukujemo se i nit nas povezuje sa osobom čiju ruku smo dotakli. Dodirujemo bilo što i na ovaj način ostvarujemo vezu s time. Ovakve vezivne niti eteričnog tijela traju dugo i vežu nas za našu okolinu.

Ove NITI ETERIČNOG TIJELA djeluju kao vodiči kada naređujemo našem Nižem JA da posegne i dotakne nekoga. Kontakt, koji je već jednom ostvaren, se trenutno pojačava unošenjem u njega više eteričnog tijela. Ovo se projicira od eteričnog tijela Unihipili-ja i Kahune o njemu govore figurativno kao “upiranje prsta”.

Jednom kada se nit pojača, ona je savršeni vodič životne snage i NA STRUJI ILI TOKU ŽIVOTNE SNAGE MOŽE SE PRENOSITI MISAONA FORMA. Dio osjetilnih organa mogu se ukloniti iz fizičkih organa i projicirati na stvar koja je dotaknuta i to kroz “prst” koji se projicira. (Osjetilni organi se kopiraju u eteričnom tijelu od Unihipili-ja. Nakon smrti imamo mogućnost koristiti sva svoja osjetila). Možemo vidjeti stvari na daljinu, dotaknuti ih, čuti i pomirisati.

Ove niti zajedno vežu nakupine misaonih formi kako ih mi memoriramo u serije u našem pamćenju. “Asocijacija” pamćenja je stvar da li je moguće povući niti koje su međusobno povezane na jedno sjećanje i na taj način izvući povezana sjećanja.

NIT ILI SNOP NITI povezuje nas sa stvarima i ljudima koje smo često dodirivali. Mediji ponekada mogu osjetiti kako ona dolaze iz solarnog pleksusa. Mehanizam psihometrije je u dodirivanju objekta, a zatim da se uzrokuje Unihipili da ispruži prst i da prati ove niti koje su povezane na stvar, unatrag prema vlasniku. Vlasnik može biti na drugom kraju svijeta ili mrtav živjeti u svom eteričnom tijelu na “drugoj strani”, ali može ga se dodirnuti, te pregledati njegova sjećanja, izgled i okolinu.

NITI ETERIČNOG TIJELA POVEZUJU NAS SA AUMAKUA i, ukoliko Unihipili nema otežavajućih fiksacija krivice, može se istrenirati da ispruži prst i kontaktira Aumakua kako bi poslala struju živone snage kroz ojačanu nit koja može prenijeti misaone forme uobličene u molitvu.

REAKCIJA AUMAKUA je, čini se, automatska. Možda postoji veća diskrecija nego što si mi zamišljamo, u odgovaranju na molitve. Međutim tijekom rada sa vatrom, Aumakua vrlo rijetko ne pruža zaštitu onome koji ovisi o trenutnom i trajnom odgovoru. Molitve same po sebi postaju nesvjesne kada je Unihipili dovoljno treniran da dodirne Aumakua i da joj preda često korištene misaone forme koje su uobličene u molitvu zaštite. Ovo je tzv. veza sa molitvom. Kada je netko taknuo Isusove skute, iscjeljenje je bilo moguće zbog navike samog Unihipili-ja. Zapisano je, da je Isus osjetio “moć” kako izlazi iz njega i znao je da je netko bio iscijeljen.

OVA “MOĆ” je životna snaga, prema Hunama. Aumakua je potrebno vrlo malo životne snage na svom nivou za korištenje, međutim kada mijenja fizički ili gušći materijal ipak joj je potreban veći izvor snage. On se uzima od osobe koja se moli. Kahune su znale narediti Unihipili-ju da generira veći izvor životne snage i da ju pošalje Aumakua sa molitvom. Gotovo uvijek se osjećaju električni trnci kako se povlači ili odašilje životna snaga. Zapravo, ovi trnci su pokazatelji kontakta sa Aumakua.

Postoji nekoliko koraka koje treba poduzeti u slučaju da želite uputiti molitvu za trenutno iscjeljenje, imunitet na vatru, promjenu budućnosti itd.

–  Unihipili se mora izvježbati da usmjeri prst ili eterično tijelo, te da prati nevidljive niti koje će ga dovesti do Aumakua

–  Mora biti istreniran da pošalje misaone forme putovima kontakta, kao u telepatiji ili tijekom čitanja misli

– Trebalo bi ga se istrenirati da stvori veći napon životne snage na zapovijed i da ju zatim pošalje putem kontakta ukoliko je potrebno.

– Ukoliko se ne ostvari kontakt sa Aumakua, put se mora pročistiti uklanjanjem kompleksa krivnje koje ima Unihipili

–  Molitva se mora pažljivo formirati, nakon razmatranja svih nepoželjnih i neočekivanih situacija ukoliko se molitva usliša. Kada se dođe do krajnje odluke oko toga što se želi, molitva se izgovara na glas tri puta, koristi se snaga volje kako bi se molitva više upisala u Unihipili i kako bi se stvorila jaka misao.

–  Tako izgovorena molitva se drži u mislima i naređuje se Unihipili-ju da posegne i dotakne Aumakua. Kada se osjete električni trnci, molitva se ponovno ponavlja na glas kako bi se ponovno poslala Aumakua sa više životne energije koja je potrebna da se materijalizira misao molitve u trenutne ili buduće događaje.

UKOLIKO JE MOLITVA NAMJENJENA ZA ISCJELJENJE DRUGOGA, ova osoba se mora pročistiti kompleksa krivice ili će njen Unihipili zaustaviti iscjeljenje.

–> Više detalja o sistemu Huna <–

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s